logo-banner

70'erne år for år

Del

- tiltænkt alle dem, der vil læse op på perioden eller lave arrangementer til næste års festival. Listen er frit kurateret af Golden Days’ researchteam,

1970

- The Beatles går i opløsning

- Bjørn Nørregård ofrer hesten ”Røde Fane” som kunsthappening, værket kaldes Hesteofringen

- Frøstruplejren (Thylejren) starter som sommerlejr med 2-3.000 mennesker og 25-100.000 turister i løbet af 74 dage. Foreningen bag - Det NY Samfund er en udspringer af studenteroprøreret.

- Ny kommunalreform: Fra kommuner 1098 til blot 277. Sogne og byer med købstadsrettigheder blev erstattet af kommuner, der havde en by.

- Store demonstrationer ved Verdensbanken og Den Internationale Valutafonds kongres

- Nordek-forhandlingerne opgives. Finland vælger at stemme nej til et nordisk økonomisk samarbejde og Danmark søger i stedet mod EU. Der eksisterer stadig samarbejde på forsvars, forsknings- og uddannelsesområdet de nordiske lande imellem.

- Rødstrømpebevægelsen stiftes. March på Strøget med BH, parykker og hatte

- Begrænsninger i arbejdstilladelser til gæstearbejdere.

- RUC starter som Danmarks fjerde universitet. Visionen indebær gruppearbejde og -eksamen, tværfaglighed, basisuddannelser og projektorientering.

- Farvefjernsynet bliver en realitet i Danmark

1971

Roskilde Festival afholdes for første gang

- Folkets Hus oprettes

- Slumstormere indtager det forladte militærområde på Forsvarets Kasserne og opretter Christiania.

- Den første Femø-Lejr og det første kvindehus åbner i København

- Første perspektivplan fremlægges af regeringen. Her kortlægges den offentlige sektors vækst.

- Danmark har på daværende tidspunkt Vesteuropas højeste skattetryk  

- LO fremsætter første forslag om økonomisk demokrati (ØD). ØD skulle demokratisere kapitalismen gennem centrale lønmodtager-styrede fonde. Arbejdsmarkedspensionerne fungerer i dag ud fra samme tanke om overskudsdeling, men på markedets præmisser.

- Chef på B & U Mogens Vemmer stopper Cirkeline-filmen ”Flugten fra Amerika”, pga.  politisk kontroversielt indhold.

- Oliefelterne Gorm og Dan opdages i Nordsøen.

- Den første email sendes mellem to computere

- Det britiske parlament godkender Storbritanniens optagelse i EF.

- Musikeren Jim Morrison dør og bliver en del af Club27.

- Arkitekten Jan Gehl udgiver bogen ”Livet mellem husene”, der endnu i dag er en bibel for byplanlæggere i hele verden.

- Politikeren Lene Bro vækker opsigt, da hun fotograferes i hotpants og lange hvide støvler i Folketinget.

1972

- Kong Frederik 9. dør og Magrethe udnævnes til Danmarks dronning.

- Ulrike Meinhof og Gerhard Müller fra Rote Armee Fraktion arresteres i Vesttyskland.

- Danmark stemmer ja til EF.

- Krag meddeler fra Folketingets talerstol, at han træder tilbage. Anker Jørgensen tager over.

- Fremskridtspartiet dannes på Grøften i Tivoli af Mogens Glistrup under paroler om at havegrødsautomater skulle erstatte socialvæsenet, ingen stemmeret for borgere over 60, nedskæring af Folketinget til 40 medlemmer, grundloven skulle skæres ned til 6 paragraffer, 90 procent af de offentlig ansatte skulle fyres og forsvaret (samt udenrigstjenesten) skulle erstattes af en telefonsvarer, der på russisk meddelte af ”vi overgav os”.

- Bloody Sunday. 13 katolske demonstranter dræbes af britiske tropper i Nordirland.

- 11 israelske atleter bliver skudt under terrorangreb ved OL i München.

- Watergate indbruddet i USA.

- FNs første miljøkonference afholdes i Stockholm.

- 20 tons fenol forgifter miljøet i Simmersted (ved Haderslev) efter en tankvogn vælter.

- Det danske olieeventyr starter med udvinding af råolie i Nordsøen. Dansk Naturgas (nu DONG) oprettes.

- David Bowie, der brød igennem for alvor med Hunky Dory i 1971, optræder som sit alterego Ziggy Stardust på The Rise and fall of Ziggy stardust and the Spiders from Mars. Bowie gør de hipt at være homoseksuel, at gå med sminke, at være androgyn, anderledes og korthåret. Glamrocken opstår.

- ”Grænser for vækst” var en MIT-produceret rapport, der gav en alarmerende beskrivelse af den eksponentielle udvikling af verdens forbrug af råvarer.

1973

- Suzanne Brøggers debutbog ”Fri os fra kærligheden” udkommer og vækker fuora. Bogen handler om hvordan man skal frigøre sig gennem sin seksualitet. Bekendelseslitteraturen starter.

- juni: loven om fri abort træder i kraft i Danmark

- september: militærkup i Chili. Pinochet kommer til magten, og den socialistiske leder Salvador Alleende dør.

- Oliekrise. Som følge af USAs støtte til Israel i forbindelse med Yom Kippur krigen vælger OPEC-landende at nedsætte olieproduktionen, der sætter priserne i vejret. Det udløser en økonomisk krise, der får Danmark til at finde på alternative løsninger som fx bilfri søndage, energiomlægning til kul og næring til tanker om alternative energiformer. Begrebet Stagflation bliver normalt.

- December: Jordskredsvalget: de etablerede partier oplever voldsom tilbagegang. Nye partier stormer frem: Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet kommer ind.

- Danmark bliver medlem af EF.

- Fra 1973 udstedtes ikke længere arbejdstilladelser til personer fra 3. verdenslande, Indvandringen stiger dog fortsat pga. familiesammenføring

- ”Hønsestrik” er titlen på en bog af Kirsten Hofstätters, der reflekterer over strikkeriets betydning i skabelsen af en bedre verden. Begrebet hønsestrik er blevet ensbetydende med 68-generationens kvindeoprør mod borgerskabets og skolens normer om god smag m.m.

- Parcelhusrekord – 35.000 nyopførte huse på bare et år

1974

- 2. perspektivplan offentliggøres, hvor både den private og offentlige økonomi undersøges.

- Organisationen til oplysning om atomkraft stiftes. Parlamentarisk er der politisk vilje for atomkraft.

- Arbejdsløsheden stiger - fra fuld beskæftigelse i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne til stigende og høj ledighed fra 1974

- December: Kunstnergruppen Solvognen laver deres Julemandshappening, hvor de deler gaver ud til børn i storcentre. Se filmen her. Begivenheden er optaget i Kulturkanonen.

- ABBA vinder Europæisk Melodigrandprix med sangen Waterloo

1975

- Franco, Spaniens diktator, dør

- april: Vietnamkrigen ender efter kommunistisk overtagelse af Saigon og sydvietnamesisk overtagelse 30. april.

- Anker Jørgensen bliver statsminister igen efter en toårig mindretalsregering med Venstre i spidsen.

- Ny folkeskolelov, hvor demokratiske idealer bliver en del af folkeskolens formål.

- Andelsbevægelsen vokser frem af den gamle udlejningsboligmasse – der indføres ”Tilbudspligt” dvs. at lejere kan danne forening og købe ejendom til samme pris som udefrakommende købere.

- Atomkraft-logoet – Atomkraft? Nej Tak – designes af Anne Lund fra Århus og bliver det internationale symbol i kampen mod A-kraft.

- Den italienske filminstruktør Pasolini bliver myrdet. Pasolini er bl.a. kendt for at leve åbent som homoseksuel og sine kontroversielle værker bl.a. Marquis de Sades ”Salo”.

1976

- Mao Zedong dør i Kina

- Lov om ligeløn vedtages. Den bygger på et EU-direktiv fra 1975.

- Bistandsloven vedtages, der er et vigtigt element i 70’erne socialreformer.

- Madpyramiden lanceres i Brugsens blad Samvirke

- Rekord i danske bilkøb, 90.000 biler er solgt i årets første halvdel, det er 60% flere end i 1975.

- Strejker mange steder . bl.a. Den kgl. porcelænsfabrik, Føtex, Skjold Burne og stilladsarbejdere

- Forfatteren Christian Kampmann erklærer sig for bi-/homoseksuel

 

1977

- Det tyske efterår: National krise i Tyskland som følge af Rote Armee Fraktions terrorhandlinger

- August: besættelsen af byggeren på Nørrebro

- Der indføres en langsigtet energiplan, der indeholder tanker om a-kraft.

- Danmark stemmer i FN imod våbeneksport til Apartheid-styret i Sydafrika

- Allan Simonsen bliver kåret som Europas bedste fodboldspiller.

- Jakob Holdts fotoreportagebog ”Amerikanske billeder” udkommer

 

1978

- Pol Pots rædselsregime bryder sammen i Cambodja

- 2. oliekrise indtræffer. Danmarks arbejdsløshed er eksploderet ovenpå den anden. Fast arbejde er blevet et populært ord, når en stor del af arbejdsstyrken ikke kan finde arbejde eller fungerer som daglejere.

- Efterlønnen indføres.

- Undervisningsminister Ritt Bjerregård kom i vælten pga. udgifterne til en suite på Ritz og må gå af som minister (hun bliver senere renset).

- 11. november 1978 det første afsnit af tv-serien Matador ruller over skærmen

- Nationalbanken bliver opført, designet af Arne Jacobsen

- Opførslen af Blågården på Nørrebro begynder.

- Disko bliver populært, bl.a. med John Travolta-filmen Saturday Night Fever, der får dansk biografpremiere 1978, samme år som filmen ”Grease”.

 

1979

- Revolution i Iran: Stor Olieproducent, den 2. oliekrise, Danmark er tæt på økonomisk afgrund.

- Lyotards rapport La Condition Postmoderne – gør postmodernismen til et toneangivende begreb og proklamerer hermed de store fortællinger for ”døde”

- Grønlands hjemmestyre træder i kraft.

- Der indføres statsstøtte til produktion af vindmøller.

- Over 200.000 arbejdsløse i Danmark. De mange unge gennemfører en arbejdsløshedsmarch

- Satiregruppen Monthy Pythons film ”Life of Brian” bliver årtiets komedie.

- Magaret Thatcher bliver engelsk premiereminister.

 

1980

- Selvmordsraten i Danmark når rekordhøjder – fra 1060 i 1970, til 1618 i 1980

- John Lennon bliver skudt